دانلود فایل(پروپوزال ارتباط رضايت شغلي و تعهد سازماني در كاركنان شاغل فرودگاه بندر عباس)

پروپوزال ارتباط رضايت شغلي و تعهد سازماني در كاركنان شاغل فرودگاه بندر عباس دارای 30 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد. عنوان پروپوزال: ارتباط رضايت شغلي و تعهد سازماني در كاركنان شاغل فرودگاه بندر عباس تعداد صفحه: 30صفحه فونت: B ZAR فاصله سطرهاپروپوزال ارتباط رضايت شغلي و تعهد سازماني در كاركنان شاغل فرودگاه بندر عباس||بی وای31014790|byf40092624|پروپوزال ارتباط رضايت شغلي و تعهد سازماني در كاركنان شاغل فرودگاه بندر عباس,پروپوزال, ارتباط رضايت شغلي و تعهد سازماني در كاركنان شاغل فرودگاه بندر عباس
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان پروپوزال ارتباط رضايت شغلي و تعهد سازماني در كاركنان شاغل فرودگاه بندر عباس آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

پروپوزال ارتباط رضايت شغلي و تعهد سازماني در كاركنان شاغل فرودگاه بندر عباس

دارای 30 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

عنوان پروپوزال: ارتباط رضايت شغلي و تعهد سازماني در كاركنان شاغل فرودگاه بندر عباس

تعداد صفحه: 30صفحه
فونت: B ZAR
فاصله سطرها: 1.15
منابع فارسی و لاتین: دارد
پرسشنامه و ضمائم: دارد
بندهای پروپوزال: عنوان، مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف پژوهش (هدف اصلی، اهداف جزئی)، فرضیه های پژوهش، تعریف مفاهیم پژوهش (تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی)، روش تحقیق، طرح پژوهش، ابزار اندازه گیری، روش تجزيه و تحليل داده ها و...


پروپوزال مدیریت دولتی
عنوان :
ارتباط رضايت شغلي و تعهد سازماني در كاركنان شاغل فرودگاه بندر عباس

مقدمه
سازمان ها نظام هاي اجتماعي هستند كه منابع انساني مهمترين عامل براي اثربخشي و كارآمدي آنها است.سازمان ها بدون تلاش هاو تعهد كاركنانشان موفق نمي شوند.رضايت كاركنان از شغل شان و تعهد نسبت به سازمانشان به عنوان تعيين كننده هاي عمده اثر بخشي سازماني نگريسته مي شوند(مصدقراد و همكاران،2007). تعهد سازماني يك ملاك مهم براي اثر بخشي سازمان است.فرض مي شود كه تعهد سازماني ثبات نيروي كار وميزان جابجايي را پيش بيني مي كند.همچنين تعهد سازماني ميزاني را كه يك سازمان مي تواند بر تداوم مشاركت هاي كاركنان در فعاليت ها و رشدآن حساب كند، نشان مي دهد. بعلاوه تعهد سازماني شاخص مناسب كيفيت زندگي كاري است(كتچام و تريست 1992، به نقل از مورين ،2008) علاقه به اين مفهوم مديريتي همچنين با اين امر توجيه مي شود كه شاخص بسيار مناسب سعي و تلاش افراد و وفاداري آنها به سازمان مي باشد.به طور خاص،تعهد سازماني با ثبات نيروي كار ،سعي و تلاش كاركنان ،عملكرد شغلي،كيفيت خدمات،و رفتارهاي هماهنگ مرتبط است(آلن و مي ير، 1997 ). افزايش تعهد به سازمان وسطوح پايين استرس شغلي سطوح مشاركت در سازمان را به شيوه هايي تحت تاثير قرار مي دهد كه نه تنها فردبلكه سازمان نيز بهره مند شود(لامبرت،هاگان گريفين ، 2008 بنابراين براي عملكرد موفق ، هر سازماني علاقمند به افزايش كاركناني است كه به سازمان و اهداف آن متعهد هستند (فريوند و كارملي، 2004 ) .اگر سازمان در ايجاداحساسات وفاداري و تعهد در اكثر كاركنانش موفق شود، احتمال بيشتري وجود دارد كه اهدافش برآورده شود و عملكرد كلي آن افزايش يابد (فريوند و كارملي،2004).
به نظرلامبرت و ديگران(2001) شناسايي پيشايندها و همچنين اثرات رضايت شغلي مهم است.به عبارت ديگر به جاي تلقي كردن رضايت شغلي به عنوان متغير برونزاد فراگير يا متغير درونزاد نهايي، جستجو كردن علت ها و اثرات رضايت شغلي مهم است.همچنين،ايجاد الگوي فراگير براي رفتار پيچيده انسان كه اثرات مستقيم و غير مستقيم رضايت شغلي را به حساب آورد، ضروري است(پارك و كيم ،2009). درك همبسته ها و پيامدهاي مرتبط با رضايت شغلي براي محققان و سازمانها مهم است.براي مثال، نظريه هايي درباره رابطه بين رضايت شغلي و نگرش هاي كاري مهم مانند رضايت از زندگي،رضايت از خانواده، تعارض كار خانواده، عملكردو رفتارهاي كناره گيري، گسترش يافته و به طور تجربي آزمون شده اند رضايت شغلي و تعهد سازماني دو مورد از با نفودترين نگرش ها در مورد كار هستند كه كه در ادبيات كار و سازمان بررسي شده اند. تعهد سازماني به خاطر تمايل به حفظ نيروي كار قوي براي محققان و سازمانها مهم است.محققان و متخصصان به درك عواملي كه تصميم كاركنان را براي ماندن يا ترك كردن يك سازمان تحت تاثير قرار مي دهد،شديدا علاقمند هستند.